Zpráva o činnosti pro rok 2012

V lednu roku 2013 se ve Veselici uskutečnila schůze, na které se rekapitulovalo vše podstatné, co se ve sboru dobrovolných hasičů v roce 2012 stalo. Součástí schůze byly i návrh činnostní pro rok 2013.

Činnost našeho sboru je možné rozdělit na 3 základní oblasti. Předně je to vlastní činnost sboru zaměřená na zajištění požární bezpečnosti občanů na území obce Veselice, za druhé potom organizace akci přispívajících k obohacení veřejného života ve Veselici, případně organizace brigád a dalších akcí za účelem získání finančních prostředků na činnost sboru a za třetí je to činnost sportovního družstva sboru v oblasti požárního sportu.

Stahujte kompletní zprávu ve formátu PDF