Opakovaný požár trávy v Suchdole

V dnech 8. a 9. srpna 2015 naše jednotka vyjela k požáru trávy do Suchdolu. Hořela zahrada nad autobusovou zastávkou směrem do Veselice. V sobotu 8. srpna začalo hořet hned v raních hodinách. Poplach byl vyhlášen v 5:34. Znovu začalo hořet následující den v 15:27. Složení našeho družstva bylo po dobu obou výjezdů stejné a to: Lubomír Němec, Martin Nečas, Milan Fabiánek, Lukáš Souček a Tomáš Kozák.